Qui té dret a la llegítima a Catalunya?

¿Quién tiene derecho a la legítima en Cataluña?

L'article 451-1 del Codi Civil de Catalunya confereix el dret a una porció de la massa patrimonial de l'herència a determinades persones que guardin una relació de parentiu amb el causant. És a dir: el dret a rebre la llegítima.

Per a tenir dret a la legítima, no n'hi ha prou amb tenir una simple relació, sinó que és necessari que es tracti de les persones determinades per la llei. És per això que a continuació anem explicar qui són els legitimaris a Catalunya.

Podem ajudar-te

Som advocats especialistes en en matèria d'herències i dret successori a Girona. Si necessites un despatx amb àmplia experiència en la matèria, contacta amb nosaltres i informa't sense compromís.

Contacta amb nosaltres

Qui són els legitimaris a Catalunya?

Els articles 451-3 i 451-4 del Codi Civil de Catalunya determinen quins familiars ostenten la categoria de legitimaris: els descendents i els progenitors. Repassarem les particularitats que es donen en cada cas.

Legítima dels descendents

A Catalunya, tots els fills són legitimaris, per igual. L'objectiu de la legítima és tractar per igual a tots els legitimaris. En aquest sentit, tots els fills del causant són legitimaris: els fills matrimonials, els fills no matrimonials i els fills adoptius (aquests perden el seu dret a la legítima respecte a la seva família biològica).

Si és el cas, cal tenir en compte els següents aspectes:

  • La legítima dels descendents, es regeix pel dret de representació. Així doncs, tant els fills premorts (els morts abans que el causant), com els desheretats per causa justa, els que hagin estat declarats indignes per a succeir i els absents seran representats pels seus respectius descendents per estirps. Això significa que els seus descendents hereteràn el que els hagués tocat a ells.
  • En el cas que el legitimari renunciï a la legítima, no cap el dret de representació dels seus descendents, ja que la renúncia determina l'extinció del dret a la legítima.

1. Són legitimaris tots els fills del causant per parts iguals.

2. Els fills premorts, els desheretats justament, els declarats indignes i els absents són representats pels seus respectius descendents per estirps.

3. El dret de representació només té per objecte el dret a la legítima i no s'estén a les atribucions patrimonials que el causant hagi ordenat a favor del representat, tret que el representant hagi estat cridat per via de substitució.

4. En cas d'adopció de fills del cònjuge o de la persona amb qui l'adoptant conviu en relació de parella amb caràcter estable, l'adoptat no és legitimari del progenitor d'origen substituït per l'adopció i, si aquest ha mort, tampoc ho és, per dret de representació, en la successió dels ascendents d'aquest. La mateixa regla s'aplica en l'adopció d'orfes per parents dins del quart grau respecte a la successió dels ascendents de la branca familiar en què no s'ha produït l'adopció.

Article 451-3 del Codi Civil de Catalunya

Legítima dels progenitors

En els supòsits de falta de descendents o de premoriència d'aquests, són legitimaris a parts iguals els progenitors. No tenen dret a la legítima si el causant té descendents i aquests han estat desheretats justament o declarats indignes.

Si un d'ells és desheretat, o declarat indigne, la legítima correspondrà a l'altre íntegrament.

1. Si el causant no té descendents que l’hagin sobreviscut, són legitimaris els progenitors per meitats. Aquests no tenen dret a legítima si el causant té descendents però han estat desheretats justament o declarats indignes.

2. Si només sobreviu un progenitor o la filiació només està determinada respecte a un progenitor, li correspon el dret de legítima íntegrament. Si sobreviuen els dos però un d'ells ha estat desheretat justament o ha estat declarat indigne, la legítima correspon només a l'altre. En aquest cas, ha d'aplicar-se el que s'estableix per l'article 451-6.

Article 451-4 del Codi Civil de Catalunya

Demanar cita
Pots trucar-nos al 872 29 07 36 o emplenar el formulari de contacte i ens posarem en contacte amb tu.
Per què hauries d’escollir-nos?
Àmplia experiència
Especialistes en herències
Resposta ràpida
Atenció personalitzada
On trobar-nos?

Oficina a Girona

Carrer de la Rutlla 5, 2º 2ª 17003 Girona, Cataluña 872 29 07 36 hola@fabrega.legal
fabrega.legal/girona

Oficina a Figueres

Carrer Sant Llàtzer 22, 1-2 Esc-B 17600 Figueres, Girona 872 29 07 36 hola@fabrega.legal
fabrega.legal/figueres