Com es calcula la quarta vidual a Catalunya?

¿Cómo se calcula la cuarta viudal en Cataluña?

A Catalunya, la quantia del dret a la quarta vidual, com es desprèn del seu propi nom, consisteix en una quarta part de l'actiu hereditari líquid. Ara bé, aquesta quarta part opera com el límit màxim que podria arribar a obtenir el cònjuge vidu o supervivent.

L'objectiu de la quarta vidual és cobrir les necessitats bàsiques del cònjuge vidu. A continuació explicarem com es realitza el seu càlcul.

Podem ajudar-te

Som advocats especialistes en en matèria d'herències i dret successori a Girona. Si necessites un despatx amb àmplia experiència en la matèria, contacta amb nosaltres i informa't sense compromís.

Contacta amb nosaltres

Com es calcula la quarta vidual?

Com ja hem indicat, com a màxim, la quarta vidual podrà ser un quart de l'actiu hereditari líquid, però mai podrà superar-lo. És a dir: la quarta part opera com a límit màxim. Per tant, es tracta d'un valor variable l'import del qual dependrà de les necessitats particulars del cònjuge supervivent.

Doncs bé, la regulació per al càlcul de la quarta vidual es troba en l'article 452-3 del Codi Civil de Catalunya:

Per a calcular la quarta vidual, es parteix del valor dels béns de l'actiu hereditari líquid en el moment de la mort del causant i es descompta només el valor dels béns de l'herència atribuïts al cònjuge vidu o al convivent en parella estable supervivent. A la quantitat resultant ha d'afegir-se el valor dels béns donats o alienats pel causant per un altre títol gratuït, aplicant-li les regles de l'article 451-5.b, c i d, però sense incloure les donacions fetes al cònjuge vidu o al convivent supervivent.

Article 452-3 del Codi Civil de Catalunya

Encara que no es tracta d'un dret legitimari, l'actual regulació fa una remissió a les normes sobre el càlcul de la legítima per a obtenir l'import corresponent de la quarta vidual. Resulta curiós, però no es desprèn de la norma que, una vegada aplicades les regles i obtingut l'import de l'actiu hereditari líquid, calgui dividir-lo entre quatre per a obtenir l'import de la quarta vidual.

Com es calcula l'actiu hereditari líquid?

Ja hem vist que la quarta vidual consisteix en la quarta part de la massa hereditària. Concretament, per a calcular el límit màxim de la quarta vidual, es pren com a referència l'actiu hereditari líquid.

Es considera actiu hereditari líquid als béns que formen part de la massa hereditària al moment de la defunció del causant, restant-li l'import de les legítimes i les càrregues hereditàries.

Addicionalment, a aquesta quantitat cal restar-li els béns atribuïts a títol d'hereu o de legatari al cònjuge o al convivent en parella estable supervivent.

Quines donacions es computen?

Una vegada que hem calculat el valor dels béns que conformen el valor de l'actiu hereditari líquid en el moment de la defunció, a aquesta quantitat cal agregar-li el valor dels béns donats o alienats a títol gratuït pel causant en els 10 anys anteriors a la seva defunció, a excepció dels béns donats al titular del dret a la quarta vidual.

Aquests béns es tenen en compte com a recursos propis dels quals disposa el cònjuge supervivent a l'hora de satisfer les seves necessitats.

Demanar cita
Pots trucar-nos al 872 29 07 36 o emplenar el formulari de contacte i ens posarem en contacte amb tu.
Per què hauries d’escollir-nos?
Àmplia experiència
Especialistes en herències
Resposta ràpida
Atenció personalitzada
On trobar-nos?

Oficina a Girona

Carrer de la Rutlla 5, 2º 2ª 17003 Girona, Cataluña 872 29 07 36 hola@fabrega.legal
fabrega.legal/girona

Oficina a Figueres

Carrer Sant Llàtzer 22, 1-2 Esc-B 17600 Figueres, Girona 872 29 07 36 hola@fabrega.legal
fabrega.legal/figueres